book blueHandel kobietami - przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych
(przygotowanie: www.mujerfrontera.org)

book bluePrzeciwdzialanie handlowi ludźmi wśród pracownikow
delegowanych do pracy za granicą (casebook dla pracodawców)
(przygotowanie: Stowarzyszenie PoMOC oraz ATERIMA MED)

book blueInformacje i materiały do prowadzenia warsztatów JPIC

book blue"Wspólczesne formy niewolnictwa" - Praktyczny poradnik
(przygotowanie: Stowarzyszenie PoMOC)

book bluePodręczniki Stowarzyszenia PoMOC (do zakupienia)

Poradnik dla osób, które będą zajmowały się bezpośrednią pomocą osobom pokrzywdzonym w procederze handlu ludźmi. Jest on zbiorem doświadczeń pracowników Stowarzyszenia Po MOC, które od 2001 r. zajmuje się wsparciem poszkodowanych.
Znaleźć w nim można m.in. następujące informacje:

- CZYM JEST HANDEL LUDŹMI?
- DOŚWIADCZENIA OSÓB UWIKŁANYCH W PROCEDER HANDLU LUDŹMI
- IDENTYFIKACJA OSÓB POKRZYWDZONYCH
- INTERWENCJA KRYZYSOWA
- REINTEGRACJA OSÓB POKRZYWDZONYCH
- GRANICE W POMAGANIU
- INST. PRZECIWDZIAŁAJĄCE HANDLOWI LUDŹMI I WSPIERAJĄCE  POKRZYWDZONYCH W POLSCE

Przewodnik streetworkera jest zbiorem wieloletnich doświadczeń pracowników Stowarzyszenia PoMOC w pracy ulicznej w środowisku osób bezdomnych, dzieci ulicy oraz kobiet uwikłanych w proceder prostytucji.
W treści przewodnika zjadą Państwo, m.in.:

1. Krótka historia streetworkingu...
2. Rola pracownika ulicznego
3. Etapy „wchodzenia na ulicę”
4. Najczęstsze błędy w pracy ulicznej
5. Zagrożenia w pracy ulicznej. Przeciwdziałanie
6. Standardy pracy
7. Etapy pomocy
8. Granice w pomaganiu.