Skuteczna walka z przemocą na tle seksualnym i handlem ludźmi wymaga stworzenia ogólnoświatowej sieci pomocy dla ofiar. Wskazuje na to s. Gabriella Bottani, międzynarodowa koordynatorka zakonnej organizacji „Talitha Kum”, która działa w 70 krajach walcząc z niewolnictwem ludzi.

Więcej:
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-02/siec-talitha-kum-kurs-rzym.html