Stolica Apost. o handlu ludźmi

26.11.2015 - Papież: wielkie "Nie" dla globalizacji obojętności

Wielkie "Nie" globalizacji obojętności, kulturze degradacji i odrzucenia, która doprowadziła do poświęcenia się bożkom zysku i konsumpcji - wypowiedział Franciszek podczas dzisiejszej wizyty w Biurze ONZ w Nairobi. Jest to jedna z czterech głównych siedzib tej światowej organizacji, obok Nowego Jorku, Genewy i Wiednia.

Więcej:
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,3649,papiez-wielkie-nie-dla-globalizacji-obojetnosci.html,3649,papiez-wielkie-nie-dla-globalizacji-obojetnosci.html

08.07.2015 - Przeciw handlowi ludźmi

Ostatnio obserwuje się wzrost zjawiska niewolnictwa i różnych form eksploatacji człowieka – powiedział w Wiedniu przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ks. Janusz Urbańczyk bierze udział w zorganizowanym przez nią spotkaniu 250 spotkaniu ekspertów, poświęconym walce z handlem ludźmi.

"Papież zwraca uwagę, że mimo iż wspólnota międzynarodowa przyjęła wiele dokumentów i programów działania mających na celu eliminację niewolnictwa, wciąż jednak wiele milionów osób jest pozbawionych wolności lub zmuszonych do życia w warunkach zbliżonych do niewolnictwa" – powiedział przedstawiciel Watykanu. (...)

24.05.2015 - Encyklika „LAUDATO SI”

66. (…) Ponieważ daleko nam do tego wzoru, grzech ukazuje się dziś z całą swą niszczącą mocą w wojnach, różnych formach przemocy i znęcania się, opuszczeniu najsłabszych i w niszczeniu przyrody.

91. Warunkiem autentyczności poczucia wewnętrznego zjednoczenia z innymi bytami natury jest równoczesna czułość, współczucie i troska o człowieka. Oczywista jest sprzeczność postaw tych, którzy walczą z handlem gatunkami zwierząt zagrożonych wyginięciem, a pozostają całkowicie obojętni na handel ludźmi, los ubogich, czy też chcą zniszczyć drugiego, nielubianego człowieka. Jest to oczywiste zagrożenie dla sensu walki o środowisko. To nie przypadek, że w kantyku, w którym święty Franciszek wielbi Boga za stworzenie, dodaje: «Panie, bądź pochwalony przez tych, którzy przebaczają wrogom dla miłości Twojej». Wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa.

Czytaj więcej...

16.05.2015 - List papieski do uczestników konferencji nt. handlu ludźmi

Handel ludźmi jest rażącą zniewagą godności człowieka i ciężkim pogwałceniem podstawowych praw ludzkich - napisał Jan Paweł II do uczestników odbywającej się w Rzymie konferencji nt. Niewolnictwo w XXI wieku - prawa człowieka a handel ludźmi. W liście, odczytanym 16 maja br. przez sekretarza Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami - abp. Jeana-Louisa Taurana, Papież wezwał do ukazania najgłębszych przyczyn tego narastającego zjawiska jako warunku niezbędnego do położenia kresu nowemu zniewoleniu na początku obecnego tysiąclecia. (...) (za: Niedziela)

1.01.2015 - „Już nie niewolnicy, lecz bracia i siostry” Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju

Papieskie Orędzie w całości zostało poświęcone tematowi współczesnego niewolnictwa i walce z handlem ludźmi. Oto główne zagadnienia, które zostały podjęte:

* Wsłuchując się w Boży plan wobec ludzkości
* Niektóre istotne przyczyny niewoli
* Wspólne zaangażowanie na rzecz zwalczania niewolnictwa
* Trzeba globalizować braterstwo, a nie niewolnictwo czy obojętność (...)

Pełny tekst Orędzia

30.04.2015 - Kościół walczy z handlem ludźmi

Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Wiąże się z narzucaniem siłą kontroli nad ludźmi, oszustwami lub zmuszaniem do pracy, wykorzystywaniem seksualnym, żądaniem płacenia haraczów czy też innymi formami zniewolenia. Handel ludźmi ogałaca ofiary z ich wolności i narusza godność człowieka, stworzonego na obraz Boga. A przede wszystkim jest zbrodnią” – te mocne słowa z dokumentu wskazują na jednoznaczne stanowisko organizacji kościelnych wobec tego dramatycznego procederu. (...) (za: Nasz Dziennik)

29.04.2015 - Nowy dokument o problemie handlu ludźmi

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz Caritas Internationalis opublikowały wspólny dokument wzywający do zwiększenia zaangażowania chrześcijan na rzecz zwalczania handlu ludźmi. Został on oficjalnie zaprezentowany 29 kwietnia na specjalnej konferencji w siedzibie Papieskiej Rady ds. Świeckich w Watykanie poświęconej współpracy między różnymi organizacjami i instytucje kościelnymi w walce z tym dramatycznym procederem. (...) (za: Radio Watykańskie)

20.04.2015 - Watykan wzywa buddystów do walki z niewolnictwem

Wezwanie do wspólnego zaangażowania w walkę ze współczesnym niewolnictwem znalazło się w dorocznym przesłaniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do buddystów z okazji święta Vesak. Upamiętnia ono najważniejsze wydarzenia z życia Gautamy Buddy: jego narodzenie, oświecenie i śmierć.

Więcej:
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,21912,watykan-wzywa-buddystow-do-walki-z-niewolnictwem.htmlhttps://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,21912,watykan-wzywa-buddystow-do-walki-z-niewolnictwem.html

11.04.2015 - Papieska bulla „Misericordiae vultus”

W tym Roku Świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele tylu ludzi, którzy nie mają już głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zamarł z powodu obojętności bogatych narodów. W tym Jubileuszu Kościół zostanie jeszcze bardziej wezwany do leczenia tych ran, do opatrywania ich olejem kojenia, do opatrywania ich miłosierdziem oraz do leczenia ich solidarnością i należną uwagą. Nie popadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które znieczula ducha i nie pozwala odkryć nowości, w cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedy świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się wezwani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich wołanie stanie się naszym, abyśmy razem przełamali barierę obojętności, która często panuje niepodzielnie, by ukryć hipokryzje i egoizm. (...)

Pełny tekst bulli "Misericordiae vultus"