pocootymmowicW dniach 20-22 marca w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach-Magdalence odbywały się rekolekcje w ramach przygotowania do świąt Wielkanocnych.

Sesję rekolekcyjną prowadzili klerycy pallotyńscy: Michał Owczarz, Paweł Dremo oraz Ruslan Petskieliun.

Podczas pierwszego dnia rekolekcji odbyła się projekcja filmu „Nefarious. Nikczemny handlarz dusz”. Na kanwie tego filmu miała miejsce dyskusja na temat handlu ludźmi. Została podjęta próba konfrontacji z tym dramatycznym zjawiskiem w kontekście międzynarodowym oraz polskim.

W ramach dyskusji grupa zmierzyła się między innymi z następującymi pytaniami: „Czy spotkaliśmy się już z tym problemem wcześniej”, „Czy są takie nasze działania, które mogą przyczyniać się do napędzania procederu handlu ludźmi”, „ W jaki sposób możemy przeciwdziałać obecnym formom niewolnictwa i walczyć na rzecz ofiar”.

Problem sytuacji ofiar handlu ludźmi podjęty w trakcie rekolekcji spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników. Niektórzy spośród licealistów zapragnęli podjąć konkretne działanie na rzecz ofiar handlu ludźmi, choćby przez modlitwę czy uświadamianie innych o cierpieniu tak wielu ludzi.

Ufamy, że zasiane ziarno miłosiernej troski o krzywdzonych i cierpiących niewinnie, wyda obfity owoc w życiu każdego z obecnych podczas rekolekcji.

Kl. Michał Owczarz SAC