Dsc07293Spotkania w ramach Sieci Bakhita wzmocniły naszą wrażliwość i świadomość potrzeby zaangażowania się na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi. Jako Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jesteśmy zatroskane o tych, którzy tkwią w szeroko rozumianej niewoli.

W Przemyślu prowadzimy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom Matki Antoniny Mirskiej”. Działania profilaktyczne są wpisane w działalność naszej placówki ze względu na jej specyfikę.

W związku z tym w 2015 r. w naszym Ośrodku opracowałyśmy projekt edukacyjny „Nie jesteś na sprzedaż”, który trwał 2 lata. Celem projektu było poszerzenie wiedzy i świadomości młodzieży na temat niebezpieczeństwa związanego z handlem ludźmi.

Uczennice bardzo aktywnie włączyły się w planowanie działań i ich realizację. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Podczas jego trwania rodziły się nowe pomysły i inicjatywy, które wychowanki aktywnie podejmowały. Wiele uczennic przyznało, że na temat handlu ludźmi nie słyszały nigdy wcześniej. Po przeprowadzonych zajęciach miały dużo głębokich refleksji i przemyśleń. Z pewnością wiedza, którą nabyły będzie użyteczna w wielu przestrzeniach ich młodego życia.

Dsc072821. Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (październik 2015 r.)

Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który obchodzimy 18 października, stał się inspiracją i okazją, by obudzić swoje serce i podjąć działania mające na celu uświadomienie sobie i innym skalę i siłę problemu, którym jest handel ludźmi. W kampanię włączyły się wychowanki naszego Ośrodka wraz z siostrami i wychowawczyniami. Podczas Mszy Świętych w Parafii Trójcy Świętej siostry wprowadziły parafian w problem handlu ludźmi. Po prelekcji wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przedstawiały pantomimę ukazującą okrucieństwo tego procederu. Widać było wyraźnie, że odbiorcy byli poruszeni i wzruszeni treścią prelekcji i pantomimy. Po każdej zakończonej Eucharystii rozdawaliśmy ulotki z informacjami, gdzie znaleźć pomoc oraz z modlitwą w intencji ofiar handlu ludźmi. Zapraszaliśmy jednocześnie ludzi do wspólnej modlitwy na różańcu w tej intencji. Modlitwę różańcową poprowadziłyśmy również w kościele parafialnym. (zob. galerię fotografii)

2. Pantomima „Nie jestem na sprzedaż” dla młodzieży (marzec 2016 r.)

Wychowanki zaprezentowały pantomimę podczas rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży gimnazjalnej w naszym mieście oraz w Przemyskim Domu Katolickim „Roma” dla młodzieży należącej do Ruchu Apostolstwa Młodzieży.


3. Spotkania filmowe (październik 2015 r. – czerwiec 2017 r.)

W ramach Projektu Edukacyjnego „Nie jestem na sprzedaż” organizowałyśmy wieczory filmowe i dyskusyjne. Filmy stworzyły możliwość pogłębienia i uzupełnienia wiedzy na temat procederu handlu ludźmi. Każdorazowo po filmie następowała pełna emocji dyskusja, w trakcie której wyciągaliśmy wnioski dotyczące bezpiecznej pracy za granicą oraz podejmowania środków ostrożności, by nie stać się ofiarą różnych form wykorzystywania.


4. Wspomnienie Św. Bakhity – Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji
na temat Walki z Handlem Ludźmi (luty 2017 r.)

Z okazji wspomnienia Św. Bakhity młodzież została zapoznana z działalnością Sieci Bakhita i innych instytucji związanych z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Emisja filmu o św. Józefinie Bakhicie przybliżyła nam Jej postać i zainspirowała do refleksji na temat wolności i godności człowieka. Po przeprowadzonych zajęciach wychowanki sporządziły plakat ukazujący postać św. Bakhity. Wychowanki zapoznały się również z działalnością Sieci Bakhita.


5. Akcja „Zamieńmy Noc w Moc Miłosierdzia” (od lutego 2016 r.)

W roku Miłosierdzia, 8 lutego we wspomnienie św. Bakhity rozpoczęliśmy nocne wołanie o miłosierdzie dla ofiar handlu ludźmi i sprawców ich cierpienia. W pierwsze soboty miesiąca o godz. 3:00 w nocy modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia za wszystkich udręczonych, poniżanych, okradanych z wolności, których życie zostało podeptane. Każdego miesiąca mamy konkretną intencję i ogarniamy modlitwą różne grupy osób.


Dsc023865. Konkurs plastyczny „Nie jestem na sprzedaż” (kwiecień 2016 r.)
    Konkurs plastyczny i literacki „Współczesne niewolnictwo istnieje” (maj 2017 r.)

W ramach konkursów zostały przeprowadzone zajęcia tematyczne. W oparciu o regulamin opracowany przez wychowanki zostały przeprowadzone konkursy. Spośród wielu wymownych prac wyłoniono zwycięzców. Z przygotowanych prac sporządzono gazetki tematyczne i tablice informacyjne, które na stałe zawisły w ośrodku.


7. Przedstawienie „Przyjmij Miłość” (listopad 2016 r.)

W dniu święta Założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej oraz Patronki naszego Gimnazjum, spotkałyśmy się w kaplicy, by wspólnie pochylić się nad jej życiem i powołaniem, które oddane było obronie godności człowieka. Po wspólnej modlitwie zgromadziliśmy się w sali teatralnej. Przedstawienie przygotowane przez wychowanki nosiło tytuł „Przyjmij miłość”, a scenariusz do tego spektaklu napisała nasza absolwentka. Główny wątek przedstawienia to historia młodej dziewczyny, którą sytuacja życiowa zmusiła do zarabiania na życie swoim ciałem. Bóg nie gorszy się nędzą ludzką i kocha człowieka niezależnie od tego jak trudna i grzeszna jest jego historia. Spektakl ukazywał również postać Matki Antoniny Mirskiej, która w imię Miłości bez oceniania przychodziła z pomocą potrzebującym i zagubionym kobietom.


8. Noc Miłosierdzia w Warszawie (luty 2017 r.)

Kontynuując działania w ramach Gimnazjalnego Projektu edukacyjnego „Nie jestem na sprzedaż” oraz „W obronie niewinnych” zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy na całonocne czuwanie modlitewne zorganizowane przez Sieć Bakhita. Spotkanie przebiegało pod hasłem „To są dzieci, nie niewolnicy!”.  Czuwanie to zorganizowane zostało z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi. Po Mszy Świętej wysłuchaliśmy świadectw ofiar handlu ludźmi. Następnie w odpowiedzi na dramat zniewolonych, chętni mogli podjąć się tzw. adopcji duchowej, której celem jest wsparcie osób pokrzywdzonych współczesnym niewolnictwem na drodze wychodzenia z niewoli i w procesie uzdrowienia zranień. Symbolem tego były opaski, przekazane do domów dla ofiar handlu ludźmi. W programie nocnego czuwania był również czas na modlitwę różańcową, koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Modlitwę uwielbienia. Na koniec czuwania obejrzeliśmy film „Nefarious, czyli Nikczemny handlarz dusz”, który przybliżył nam mechanizmy procederu handlu ludźmi.


Dsc072779. Zajęcia profilaktyczne „Bezpieczne wakacje, bezpieczna praca”
(czerwiec 2017 r.)

W celu zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i uniknięcia stania się ofiarą handlu ludźmi, zostały zorganizowane zajęcia, podczas których podsumowaliśmy pracę w ramach projektu edukacyjnego. Z racji zbliżających się wakacji poruszyliśmy temat, „O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę”. Uczestnicy zajęć mieli możliwość refleksji nad tym, iż wakacje to czas wyjazdów za granicę do prac sezonowych. Tymczasem grupy przestępcze zajmujące się handlem ludźmi wykorzystują różne metody, aby zwerbować osoby szukające pracy. Dyskusja dotyczyła prewencji w następujących kwestiach: Kiedy oferta pracy może być oszustwem, jak unikać zagrożeń, jak przygotować się do wyjazdu i gdzie szukać pomocy. Wychowanki dowiedziały się także, że wyjeżdżając za granicę należy dokładnie sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy i upewnić się, co do legalności zatrudnienia. Warto skorzystać z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i pośredników pracy. Na zakończenie zajęć uczestniczki korzystając z posiadanych już informacji, wspólnie opracowały kodeks „O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?”.

s. Loretta Dmytryszyn CSDP

Świadectwa wychowanek


* Przez te zajęcia dużo się dowiedziałam o tym, co się dzieje na świecie, co mnie może spotkać, jak sobie poradzić, co zrobić w sytuacji, gdybym stała się ofiarą handlu ludźmi.

* Na tych zajęciach dowiedziałam się, na co muszę uważać wybierając się za granicę (nie tylko do pracy). Dowiedziałam się, co jest mi potrzebne, na co muszę uważać. Dowiedziałam się też, jakie są metody handlu ludźmi. Teraz zrozumiałam, że niejednokrotnie byłam w pewnym stopniu ofiarą handlu.

* W ramach projektu o handlu ludźmi dowiedziałam się, że coś takiego istnieje, jakie są formy handlu ludźmi, co zrobić, aby nie stać się osobą wykorzystaną, jak się przed tym obronić. Jak znaleźć bezpieczną pracę i nie dać się oszukać.

* Te zajęcia dały mi do zrozumienia, żeby uważać, komu się ufa. Dokładnie sprawdzać oferty jakiejkolwiek pracy, że każdy z nas może stać się ofiarą handlu ludźmi.

* Zajęcia zwiększyły moją świadomość dotyczącą pomocy, jaka jest ofiarowana ofiarom handlu ludźmi, a także pokazały środki ostrożności, według których należy postępować, by nie stać się ofiarą tego przestępczego procederu.

* Nie wiedziałam, że istnieje coś takiego na świecie jak handel ludźmi. Te zajęcia uświadomiły mi, aby być czujną w każdej sytuacji. Teraz wiem, co mogę zrobić, aby nie paść ofiarą tego procederu, a jeśli się tak stanie to, co robić w takiej sytuacji.

* Dzięki tym zajęciom poznałam całą prawdę o handlu ludźmi, dowiedziałam się, co to jest, jakie są tego formy, sposoby werbunku. Bardzo zainteresował mnie ten temat, dlatego też z własnej woli w aktywny sposób włączyłam się w niego.

* Dzięki tym zajęciom będę bardzo uważać na wakacjach i nie tylko. Myślę, że z tą wiedzą, którą posiadam teraz mogę uratować życie swoje i innych.

*Nauczyły mnie postępować słusznie w danej sytuacji. Dowiedziałam się o rodzajach handlu ludźmi, wiem, jakie środki ostrożności podjąć przed wyjazdem za granice.

* Przez 2 lata, które tutaj jestem dowiedziałam się naprawdę czym jest handel ludźmi. Dzięki tej wiedzy, którą otrzymałam przez ten czas, na pewno nie popełnię błędów, które zazwyczaj popełniają przyszłe ofiary handlu ludźmi.

* Dzięki tym zajęciom zdałam sobie sprawę z tego, że na tych wakacjach muszę dokonywać właściwych i odpowiedzialnych wyborów.

* Przez 2 lata, które tutaj spędziłam dowiedziałam się, czym jest handel ludźmi. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam.