konf pallotyni0130 czerwca 2017 roku podczas kilkudniowego Dyrektorium Formacyjnego dla Księży Pallotynów w Konstancinie-Jeziorna, mieliśmy zaszczyt jedno popołudnie poprowadzić sesje poświęcone problemowi handlu ludźmi.

Dziękujemy Księżom Pallotynom za żywe zainteresowanie tematem, otwartość na problemy społeczne i za zaproszenie!

Tematy, które zostały podjęte to: zjawisko handlu ludźmi, czynniki sprzyjające rozwojowi tego procederu, sposoby werbunku i środowiska szczególnie narażone na działanie przestępczych grup handlarzy. Przedstawiona została także sytuacja i skala zjawiska handlu ludźmi w Polsce.

Blok dotyczący prewencji i pomocy ofiarom współczesnych form niewolnictwa ukazywał konkretne sposoby włączenia się w przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w niezbędne informacje dotyczące rozpoznawania ofiar handlu ludźmi, reagowania w kontakcie z ofiarą, a także na temat instytucji, które prowadzą wyspecjalizowaną pomoc pokrzywdzonym.

To był cenny czas - dziękujemy organizatorom i uczestnikom – Księżom Pallotynom. Mamy nadzieję, że to następny krok, by wzmocnić nasze wspólne działania przeciwko wszelkim formom niewolnictwa i wykorzystania.