klo1558 thumb8 lutego 2018 roku w Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu podczas Mszy św. za wstawiennictwem św. Józefiny Bakhity się modlono się za ofiary handlu ludźmi. W sposób szczególny otoczono modlitwą migrantów, uchodźców i osoby przemieszczające się, które coraz częściej stają się ofiarami.

Po mszy w sali Oratorium św. Filipa Neri miała miejsce projekcja filmu dokumentalnego "Nikczemny handlarz Dusz". Po nim s. Ewa Kukiełka ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi krótko zaprezentowała zagadnienie współczesnych form niewolnictwa.

Kontynuacja spotkania nastąpi w czwartek 15 lutego o godz. 18.40. Wtedy to szerzej zostanie omówione zagadnienie niewolnictwa, sposoby przeciwdziałania i możliwości zaangażowania się w pomoc ofiarom.

S. Ewa była take gościem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri, gdzie podczas lekcji religii dzieliła się wiedzą dotyczącą współczesnych form niewolnictwa, zagrożeń, pomocy i potrzebie wsparcia modlitewnego.