W dniach 20-21 sierpnia 2019 roku gościły u nas relikwie św. Józefiny Bakhity. Były one wystawione w naszej kaplicy domowej oraz w prowadzonym przez nas Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta, z którego korzystają osoby ubogie, niepełnosprawne, w podeszłym wieku oraz osoby bezdomne. Możliwość modlitwy przy relikwiach została podana także w ogłoszeniach parafialnych.

Relikwie dotarły do nas 19 sierpnia po południu. Nasza wspólnota modliła się przy nich czytając historię życia Bakhity oraz odmawiając modlitwę różańcową z rozważaniami o Świętej.

20 sierpnia relikwie zostały przeniesione do Centrum Pomocy, gdzie wraz z grupą korzystających z pomocy oraz parafian obejrzałyśmy film dokumentalny o św. Bakhicie oraz poprowadziłyśmy półgodzinną medytację nad wymiarami współczesnego niewolnictwa.

21 sierpnia odbył się kolejny dzień modlitwy z podopiecznymi - piaskiem malowany różaniec za współczesnych niewolników. Po południu relikwie przeniesiono znów do kaplicy domowej, gdzie nawiedzane były przez osoby z parafii, które przychodziły na modlitwę indywidualną przy relikwiach Świętej Sudanki.

s. Magdalena Bella
Siostry Albertynki