Możesz pomóc

 • Możesz!

  Chcesz pomóc? MOŻESZ!

  Istnieje dość powszechne przekonanie, że nie jesteśmy w stanie wyeliminować współczesnego niewolnictwa. Ulegając takiej opinii dajemy przyzwolenie, by ta zbrodnia zataczała coraz szersze kręgi.

  Dlatego warto szukać sposobów, by bezsilność nas nie pokonała, wpychając w obojętność, zaprzeczanie czy cynizm. Nie odwracajmy oczu od cierpienia, które dziś nie dotyka nas bezpośrednio, ale przydarza się przecież tak wielu ludziom.

  MOŻEMY pomóc na wiele różnych sposobów – zależnie od pełnionych ról i funkcji, od wykonywanej pracy oraz naszych możliwości – by zapobiegać handlowi ludźmi, zwalczać go oraz być wsparciem dla tych, którzy cierpią z jego powodu.

  MOŻEMY! Jeśli tylko jest w nas to przekonanie. Dlatego:

  punktor fioletBądź świadomy, by uświadamiać.

  punktor fioletBądź poinformowany, by informować.

  punktor fioletBądź czujny, by ostrzegać.

  punktor fioletBądź uwrażliwiony, by pomagać.

  punktor fioletBądź zaangażowany, by zmieniać i wspierać.

 • Reaguj! Pomóż!

  Możliwe, że osoby, które spotykasz w Twoim środowisku są ofiarami handlu ludźmi i potrzebują Twojej reakcji oraz pomocy. Bywa, że mijamy takich ludzi na ulicy, przy drogach (żebrzą, oferują usługi seksualne), widzimy na pobliskiej budowie, plantacji; jesteśmy świadkiem przemocowych zachowań; słyszymy o nieuczciwych układach w pracy; podejrzewamy, że coś dzieje się w naszym sąsiedztwie, środowisku lokalnym.

  Jak reagujemy? Czy wydajemy szybkie i krzywdzące osądy? Obrzucamy poirytowanym spojrzeniem? Użalamy się? Przechodzimy obojętnie nie zastanawiając się? Czy nasza obecność może dodać pokrzywdzonym odwagi, czy nasze spojrzenie, prosty gest, zachęci do szukania pomocy?

  Ważna jest chwila uwagi, życzliwość, być może próba nawiązania kontaktu, z pytaniem: „Czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Czy mogę coś dla Ciebie zrobić?”. Danie sygnału, że jestem gotowy(-a) udzielić lub poszukać pomocy, są dla osób pokrzywdzonych bardzo istotne. Nawet jeśli w tym konkretnym momencie nie skorzystają z Twojej propozycji, możliwe, że Twoja wspierająca, życzliwa obecność da im iskrę nadziei, pobudzi do działania.

  Pamiętajmy, że ofiary handlu ludźmi najczęściej nie mówią o swojej sytuacji. Dzieje się tak z powodu strachu, sprawowanej nad nimi kontroli, czasem niewiedzy, czy wstydu. Różnego typu zależność od sprawców, ograniczona wolność i poczucie zagrożenia często powstrzymują je lub wręcz uniemożliwiają im szukanie pomocy, czy korzystanie z oferowanej.

  Jeśli wiesz o takich osobach, jeśli podejrzewasz handel ludźmi REAGUJ i KONTAKTUJ się:

  Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne
  (+48 22) 628 01 20

  www.kcik.pl/pomoc.html


  Więcej informacji: zob. Możesz pomóc > Oznaki handlu ludźmi

 • Różne sposoby

  Wiele osób, które dowiedziały się o zjawisku handlu ludźmi, chciałoby pomóc, ale często nie wiedzą jak.
  Oto kilka pomysłów, które warto wziąć pod uwagę:

  punktor niebieskiZapoznaj się ze zjawiskiem handlu ludźmi i czynnikami ryzyka zaistnienia tego procederu. To pomoże Ci chronić siebie i innych. Przeczytaj książkę, artykuł, obejrzyj film, weź udział w prelekcji, szkoleniu.

  punktor niebieskiPomóż, reaguj w sytuacji spotkania z ofiarą handlu ludźmi lub gdy podejrzewasz handel ludźmi w twoim środowisku. Oto numer i adres, które warto mieć przy sobie, by uzyskać informacje i pomoc: (+48 22) 628 01 20, www.kcik.pl . Pamiętaj, że także ofiary przebywające w Polsce nielegalnie, mają prawo do wsparcia i pomocy.

  punktor niebieskiBądź uczciwym konsumentem. Zapoznaj się np. z Slavery Footprint . Zachęć firmę lub Twojego pracodawcę, by podjął kroki w celu zbadania i wyeliminowania handlu ludźmi w całym łańcuchu dostaw oraz do publikowania informacji uświadamiających konsumentów.

  punktor niebieskiUżyj swoich zdolności i talentów, np. pisząc blog, malując obrazy, układając piosenkę, itp.

  punktor niebieskiWspomóż organizacje zwalczające handel ludźmi lub pomagające osobom pokrzywdzonym: materialnie - przekaż darowiznę pieniężną lub potrzebne rzeczy, zorganizuj zbiórkę w ramach wsparcia; zaproponuj pomoc zależnie od Twoich umiejętności i zawodu.

  punktor niebieskiZałóż lokalną koalicję przeciwko handlowi ludźmi lub dołącz do już istniejącej.

  punktor niebieskiWeź udział w kampaniach przeciwko handlowi ludźmi. Bądź aktywny podpisując petycje mające na celu zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie mu.

  punktor niebieskiZorganizuj spotkanie/wydarzenie na temat współczesnego niewolnictwa, które uwrażliwi ludzi na ten problem np. poprzez obejrzenie i omówienie filmów dokumentalnych o handlu ludźmi. Możesz też zorganizować przegląd filmów o handlu ludźmi.

  punktor niebieskiZachęcaj szkoły, by przeprowadzano w nich zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Rodzice, wychowawcy i pracownicy  szkół powinni być świadomi tego, że dzieci i młodzież są grupą narażoną na działania handlarzy.

  punktor niebieskiDbaj, aby informacje dotyczące  handlu ludźmi były obecne na konferencjach profesjonalnych,  szkoleniach, spotkaniach stowarzyszeń, w podręcznikach i w innych materiałach.

  punktor niebieskiRozpowszechniaj materiały edukacyjne, plakaty, ulotki. Są dostępne na stronach fundacji i stowarzyszeń działających przeciwko handlowi ludźmi.

  punktor niebieskiNapisz list do redakcji lokalnej gazety lub wypowiedz się na forum internetowym  na temat handlu ludźmi.

  punktor niebieskiZwróć się do przedstawicieli lokalnych władz, wojewódzkich i samorządowych oraz parlamentarzystów, aby wiedzieli, że  handel ludźmi jest dla Ciebie ważnym problemem.

  punktor niebieskiStudenci: Bądź aktywny w twoim środowisku. Załóż stowarzyszenie w celu podniesienia świadomości na temat handlu ludźmi oraz przeciwdziałania.

  punktor niebieskiProfesorowie, nauczyciele: poproś, aby problem handlu ludźmi  był uwzględniony w programach szkół i wyższych uczelni. Rozpowszechniaj wiedzę o handlu ludźmi, publikując artykuły i organizując wykłady, sympozja.

  punktor niebieskiPracodawcy: bądź uczciwym pracodawcą. Oferuj pracę osobom zagrożonym współczesnymi formami niewolnictwa oraz ofiarom handlu ludźmi.

  punktor niebieskiOrganizacje społeczne: upewnij się, że członkowie i pracownicy  organizacji są w stanie identyfikować i wspierać ofiarę handlu ludźmi.

  punktor niebieskiFunkcjonariusze organów ścigania: nawiąż kontakt z właściwym zespołem zwalczającym  handel ludźmi.

  punktor niebieskiPrzychodnie lekarskie i poradnie psychologiczne: zorganizuj dla ofiar handlu ludźmi możliwość korzystania z bezpłatnych usług i poinformuj o tym  podmioty wspierające ofiary. Zaproponuj szkolenia dla pracowników, by umieli rozpoznawać ofiary handlu ludźmi i udzielać im pomocy.

  punktor niebieskiAdwokaci: sprawdzaj, czy Twoi klienci nie są ofiarami handlu ludźmi. Oferuj wsparcie im i organizacjom przeciwdziałającym handlowi ludźmi. Poznaj uprawnienia pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi i pomóż tym osobom z nich skorzystać.

 • Wspieraj duchowo


  Bardzo konkretny sposób działania to MODLITWA.
  Jesteśmy przekonani, że to nie dodatek, ale potężna broń i pomoc.
  Każdą bezsilność możemy zamienić w siłę modlitwy.


  Wstawiajmy się za współczesnych niewolników; za wszystkich, którzy poprzez biedę i różnego rodzaju ubóstwo i deficyty są narażeni na stanie się łupem handlarzy; wstawiajmy się za osoby i instytucje przeciwdziałające handlowi ludźmi i pomagające pokrzywdzonym; módlmy się za handlarzy i wszystkich, którzy krzywdzą, znęcają się i na różne sposoby wykorzystują inne osoby; módlmy się za nas samych, o serca otwarte na ludzkie cierpienie i gotowe zaangażować się.

  Dlaczego się wstawiać, skoro Bóg ma serce większe od naszego i w swoim Miłosierdziu troszczy się o wszystkie swoje dzieci?

  WSTAWIENNICTWO jest zanurzeniem wszystkiego w Bogu i odkryciem nowych wymiarów oświecających konkretne sytuacje i zmieniających je. Możemy powiedzieć, że serce Boga wzrusza się przy wstawiennictwie, jednak w rzeczywistości On zawsze trzyma nas za rękę, a naszym wstawiennictwem możemy osiągnąć to, że Jego moc, Jego miłość i Jego wierność jeszcze wyraźniej objawiają się Jego ludowi. (Papież Franciszek, Evangelii Gaudium)


  Uwaga! możesz włączyć się do naszej modlitewnej akcji, która już trwa. Zachęcamy!
  Kliknij grafikę, by dowiedzieć się więcej!

  Zachęcamy, by dołączyć się do naszego wołania. Ono płynie z różnych zakątków Polski i nie tylko… dołącz i Ty. Zachęć znajomych!

  Jeżeli podasz nam swojego maila, każdego miesiąca przyślemy Ci intencję i przypomnimy o modlitwie.

  Weź udział w modlitewnej akcji na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1723265674563650/

  Przez tę nocną modlitwę możesz zdziałać więcej niż myślisz – dotrzeć – dzięki MOCY Boga - do mrocznych i naznaczonych cierpieniem miejsc, by uwalniać, wyprowadzać i opatrywać rany…  Kogo? Bóg zna ich po imieniu…

  Oczywiście, to nie jedyna możliwość modlitwy.
  Każda forma, każde westchnienie i każdy czas jest dobry i właściwy!
  Za każdą modlitwę serdecznie dziękujemy!

 • Wspomóż materialnie

  Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i osoby, którym służymy, dokonaj wpłaty na nasze konto:

  KONFER. WYŻ. PRZEŁ. ŻEŃSKICH ZGRO. ZAK.
  Nr konta: 58 1240 6292 1111 0011 0120 0591

  Z dopiskiem: dla Sieci Bakhita


  Za każdy dar – DZIĘKUJEMY!

  Możesz wspomóc finansowo także inne organizacje i stowarzyszenia, które udzielają wsparcia ofiarom handlu ludźmi i zapobiegają temu procederowi.

 • Praktyczne rady w pomaganiu

  Oto kilka praktycznych rad dla osób i instytycji świadczących pomoc ofiarom handlu ludźmi:

  punktor niebieskiNie podejmuj pomocy sam/a (lepiej w imieniu zgromadzenia, stowarzyszenia, sieci, itp.) – jako osoba prywatna nie jesteś wyznacznikiem bezpieczeństwa dla osoby pokrzywdzonej

  punktor niebieskiTo, że zauważasz problem i cierpienie, nie znaczy, że dana osoba jest gotowa na przyjęcie pomocy; może być to powiązane z jej aktualną sytuacją życiową (np. może być szantażowana, sprawcy mogą przetrzymywać jej dziecko, itp). Rozmawiaj, przedstaw możliwości

  punktor niebieskiWażne jest zapewnienie bezpiecznego schronienia

  punktor niebieskiPrzedstaw siebie, ofertę pomocową, zasady pomocy i bezpieczeństwa (np. regulamin ośrodka, zasady pobytu)

  punktor niebieskiPoinformuj osobę pokrzywdzoną o jej prawach, obowiązkach i możliwościach pomocy

  punktor niebieskiZapewnij podstawowe potrzeby (zapytaj co osoba potrzebuje?)

  punktor niebieskiUwzględnij różnice kulturowe – pokaż produkty do jedzenia, pozwól wybrać

  punktor niebieskiPoproś o oddanie telefonu komórkowego. Niech pokrzywdzona/y przy tobie wyłączy telefon, włóż go do koperty i poinformuj, że gdy będzie opuszczać miejsce schronienia, otrzyma swoją własność. Z rodziną może kontaktować się przez KCIK

  punktor niebieskiPokaż miejsce, gdzie będzie spać i gdzie będzie mogła szukać pomocy, jeśli będzie czegoś potrzebować; do kogo ma się zwrócić. Ważne jest uświadomienie osobie pokrzywdzonej co się stało – osoby najczęściej nie mają świadomości, że stały się „przedmiotem handlu”!!!

  punktor niebieskiNawet jeśli osoba wyraziła zgodę na pracę w sexbiznesie, to nie znaczy, że nie jest osobą poszkodowaną w handlu ludźmi, zgoda ofiary nie ma znaczenia (czasem osoby ukrywają takie informacje w obawie przed oceną, konsekwencjami, ze wstydu)

  punktor niebieskiOsoby po traumie mogą różnie się zachowywać (być wystraszone, mieć problem ze snem, albo spać na okrągło) -miej uważność na zdrowie psychiczne osoby

  Wszelka pomoc i wsparcie powinny mieć na celu
  odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

  Nie wykonuj działań za osobę pokrzywdzoną! Już wiele osób to robiło odbierając jej wewnętrzną moc.

  Nawet gdyby jej decyzje, wybory wydawały się nietrafione – pozwól jej na ich sprawdzenie i późniejsze weryfikowanie (jeżeli nie zagrażają jej zdrowiu i życiu).

  Dawaj wybór nawet w prozaicznych czynnościach!

    POINFORMUJ O NAS! 

Pomóż promować naszą stronę internetową i nasze dzieło. Wklej nasze logo lub banner na swoją stronę. Bóg zapłać!         -- KLIKNIJ TUTAJ  --

Numer naszego konta bankowego

58 1240 6292 1111 0011 0120 0591


 Zobacz mapę strony


Znajdź nas także:     

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) używane w celach statystycznych oraz by ułatwić korzystanie z serwisu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
- Polityka prywatności na naszej stronie -