Wiadomości

RAZEM przeciwko handlowi ludźmi

„O Panie gdybym mogła polecieć do mego ludu 
i opowiedzieć mu o Twej dobroci najwspanialszym głosem,
jak wiele dusz zostałoby zbawionych.”

św. Józefina Bakhita

Od kilku miesięcy Relikwie Św. Józefiny Bakhity wędrują odwiedzając różne zgromadzenia zakonne w Polsce, aby w sposób szczególny uwrażliwiać na cierpienie osób dotkniętych współczesnym niewolnictwem i zawierzać ich w codziennej modlitwie.

Od 15 stycznia 2019 roku rozpoczęła się peregrynacja Św. Bakhity we wspólnotach znajdujących się w Polce Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Oto dzielenie się pierwszych trzech wspólnot ze spotkaniem ze Św. Bakhita.

Zamość

W naszej wspólnocie w Zamościu miało miejsce niecodzienne, radosne wydarzenie, w dniach od 15 do 19 stycznia 2019 roku gościłyśmy relikwie Św. Józefiny Bakhity. Wspólnie z siostrami, z osobami z zewnątrz, które przychodzą do naszej kaplicy, obejrzałyśmy film o świętej i celebrowałyśmy nieszpory, następnego dnia różaniec. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie modlitewne z ucałowaniem relikwii świętej w Domu Pomocy Społecznej w którym wzięły udział mieszkanki i pracownicy. Świadectwo życia Św. Bakhity naznaczone tak wielkim cierpieniem przemawiało do nas szczególnie, jej pokora, cichość, zaufanie Bogu. Życie zakonne tak proste, radosne i płodne w macierzyństwo duchowe. W czasie kiedy gościłyśmy relikwie świętej w naszej kaplicy, można było zaobserwować, że wiele sióstr przychodzi dodatkowo na modlitwę, by upraszać łaski przez jej wstawiennictwo.

Relikwie św. Józefiny Bakhity towarzyszyły nam na diecezjalnym dniu skipienia dla sióstr zakonnych z diecezji zamojsko-luczaczowskiej. Przedstawiony był życiorys świętej, następnie siostry ucałowały relikwie.

29 stycznia mieszkanki DPS, zaprosiły kolegów z DPS w Krasnymstawie do Łabuń na wspólną zabawę. Przedtem jednak spotkali się przy relikwiach Św. Bakhity na wspólnej modlitwie, zakończonej ich ucałowaniem.

Łabunie

Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność za obecność relikwii św. Bakhity w naszej łabuńskiej wspólnocie. Była to okazja do poznania bliżej jej historii, przesłań i zaprzyjaźnienia się z nią. Nasza radość jest tym większa, że przypadło to akurat na czas nowenny do św. Bakhity przed jej liturgicznym wspomnieniem. Dzięki temu za jej wstawiennictwem codziennie ogarniałyśmy wspólną modlitwą najuboższych - współczesnych niewolników, uwikłanych w handel ludźmi i tych co im pomagają.

Wiele osób odwiedzających naszą kaplicę miało okazję również lepiej ją poznać i modlić się za jej przyczyną.

Obecność św. Bakhity wzbudziła w serach naszych pragnienie podzielenia się z innymi jej historią życia i tematem współczesnego niewolnictwa, aby coraz więcej serc otwierało się na tych pokrzywdzonych i wspierało dzieło pomocy ofiarom handlu.

Misja Bakhity w Łabuniach rozpoczęła się już 19 stycznia, w czasie opłatkowego spotkania sióstr z całej diecezji z udziałem pasterza, bp Mariana Rojka. 20 stycznia podczas niedzielnej Eucharystii przybliżyłyśmy ten temat naszym sąsiadom i uczestniczącym w liturgii, a po Mszy Św. zaprosiłyśmy wszystkich na projekcję filmu o św. Bakhicie –„Sudan song of freedom”. Wzbudził on wiele emocji i przejęcia się tematem niewolnictwa. 

W następną niedzielę, 27 stycznia, Bakhita pojechała z nami do zamojskiego Zakładu Karnego, gdzie osadzeni mieli możliwość poznania się z nią i ucałowania relikwii oraz wspólnej modlitwy podczas Mszy św.

W kolejną niedzielę, 3 lutego, relikwie Bakhity pojechały do Misjonarzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach. Tam podczas Eucharystii kapłani przybliżyli wiernym jej historię życia, przesłanie i zaprosili do modlitwy za ofiary handlu ludźmi.

Ostatni tydzień pobytu Bakhity w Łabuniach był intensywnym czasem spotkań z młodymi ludźmi w zamojskich liceach i gimnazjum w Narolu.

W poniedziałek, 4 lutego, gościłyśmy w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K . Norwida w Zamościu. Wykorzystałyśmy okazję, że nasza siostra Rose pochodzi z kontynentu gdzie urodziła się św. Bakhita oraz jej znajomość historii innej naszej siostry franciszkanki misjonarki Maryi pochodzącej z Sudanu, która miała podobną historię i doświadczenie bycia niewolnicą. Powiązało się to wszystko w jedną historię, w której Pan Bóg działa swoją mocą i z największego cierpienia wyprowadza dobro. Wszystko po to, by wnosić nadzieję, radość, przebaczenie i miłość w miejsca, gdzie panuje grzech, nienawiść i wykorzystywanie człowieka przez człowieka.

5 lutego gościłyśmy ze św. Bakhitą w Narolu, w Zespole Szkół im. Św. Brata Alberta. Zadziwiało nas zainteresowanie młodzieży przedstawionym tematem, zasłuchanie, zaduma i modlitwa. Widziałyśmy sens takich spotkań, uświadamianie młodych ludzi o realności zagrożenia. Tym bardziej, że są to te tereny naszej diecezji, gdzie ze względu na brak miejsc pracy wiele osób emigruje w poszukiwaniu lepszych warunków, gdzie wiele rodzin przeżywa tragedie rozpadu i stąd jest większe niebezpieczeństwo wpadnięcia w sieci handlarzy ludźmi.

6 luty to dzień wizyty w I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Tu również spotkałyśmy się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem młodzieży przekazywanym tematem.

Ufamy, że wszystkie te spotkania przyniosą dobre owoce.

Dziękujemy Ci św. Bakhito za te wszystkie łaski, za piękne spotkania, rozmowy, modlitwy. Wszystko oddajemy przez Twoje wstawiennictwo najlepszemu Ojcu, niech rośnie Jego chwała przez żywą wiarę w sercach, mocną nadzieję i piękną Miłość. Niech ustaną wszelkie formy niewolnictwa i niech każdy człowiek cieszy się pokojem.


Lublin

W dniach od 7 – 15 lutego 2019 gościłyśmy w naszym domu Św. Józefinę Bakhite w swoich relikwiach. Był to dla nas czas bardzo szczególny, gdyż 8 lutego przypada Jej patronalne święto i V Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, któremu patronuje Św. Bakhita. Tego dnia modliliśmy się w sposób szczególny za wszystkie ofiary współczesnego niewolnictwa.

Wieczorem, razem ze wspólnotą parafialną Świętej Rodziny została odprawiona uroczysta Eucharystia i Czuwanie Modlitewne przygotowane przez grupę młodzieżową. Był to dla nas moment wstawiennictwa razem ze Św. Bakhita i za Jej przyczyną za ofiary handlu ludźmi, jak również za ich oprawców. Tegoroczny temat V Światowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi jest: „RAZEM przeciwko handlowi ludźmi”. I tylko RAZEM możemy kroczyć długą drogą ku wolności i poszanowania godności każdego człowieka.

9 lutego Św. Bakhita była obecna we wspólnocie Sióstr Misjonarek Afryki i Ojców Misjonarzy Afryki, gdzie spotkały się różne grupy na refleksje i wspólnej modlitwie.

10 lutego w niedziele, modliliśmy się ze wspólnotą parafialna Wieczerzy Pańskiej u Ojców Pallotynów, gdzie przez cały dzień prowadziliśmy refleksje i modlitwę na wszystkich Mszach Świętych. Dla wielu osób było to osobiste spotkanie ze Św. Bakhita, której Relikwie były obecne w kościele. Obecne osoby dzieliły się, ze to spotkanie pomogło im bardziej zrozumieć na czym polega współczesne niewolnictwo i uświadomić sobie, że we współczesnym świecie istnieje jeszcze tak niegodziwe zjawisko jakim jest handel ludźmi.

12 lutego zaprosiłyśmy do naszego domu wychowanki z Ośrodka Wychowawczego z Podgłebokiego i wolontariuszy z „Odzyskać Młodość”, aby wspólnie spędzić czas na refleksji, modlitwie i różnych innych zajęciach. Przybliżyliśmy dziewczętom życie Św. Bakhity, która doświadczając w swoim życiu cierpienia niewolnictwa, stała się siostrą głębokiej wiary i czynnej miłości głosząc „miłość miłosierną”. Jest to dla nas wszystkich wzór, który pozwala nam na nowo odnaleźć drogi PANA w naszych nieraz zakrętych drogach życia.

13 lutego, wspólnota Przymierza Miłosierdzia przygotowała Drogę Krzyżową w parafii Św. Józefa, gdzie po wspólnej Eucharystii zgromadziliśmy się, aby ofiarować nasze modlitwy i cierpienia za wszystkich ludzi pozbawianych prawa do godnego życia, niesprawiedliwie traktowanych i bezkarnie wykorzystywanych. Poprzez modlitwę chcemy wspierać tych wszystkich, którzy są zaangażowani w walkę ze współczesnymi formami niewolnictwa, jak również, aby BOG dal opamiętanie i łaskę nawrócenia osobom trudniącym się handlem ludźmi.

Pragniemy RAZEM poprzez proste znaki nadziei i solidarności budować świat, w którym godność i wolność każdego człowieka będzie szanowana. Oto świadectwa niektórych uczestników tego tygodnia:

„Problematyka współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi na różny sposób dociera do mnie od dawna. Pamiętam, jak wiele lat temu poruszył mnie fragment jednej z książek A. Frossarda o Janie Pawle II, gdzie autor odnotował bolesną troskę Papieża w związku z nakierowaną na dzieci turystyką seksualną do południowych rejonów Dalekiego Wschodu. Od wielu lat zwracam też uwagę na działalność s. Anny Bałchan z moich rodzinnych Katowic, która wraz z innymi reaguje na „cywilizowane” wielkomiejskie formy niewolnictwa, począwszy od przymusowej prostytucji. Z kolei przygotowując od dwóch lat wraz z lubelską Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego nabożeństwa w intencji pokoju i prześladowanych chrześcijan, co jakiś czas napotykam informacje, że to właśnie wyznawcy Chrystusa są porywani czy zmuszani do niewolniczej pracy albo podległości seksualnej. I że można kupić np. chrześcijańską dziewczynę na jakimś bliskowschodnim targu za 100-200 dolarów. Te dalekie dramaty „gdzieś tam” w świecie, ale i te na wyciągnięcie naszych rąk są bardzo poruszające i motywują do modlitwy i konkretnego wsparcia tak, jak to możliwe. Dziękuję Bogu, że mogłem „wmieszać się” w niektóre lubelskie przedsięwzięcia i że m.in. mogliśmy użyczyć Św. Józefinie Bakhicie naszego rodzinnego samochodu (oczywiście – przewożąc jej Relikwie). Krzysztof

„Spotkanie ze Św. Bakhitą, było niezwykle ubogacające. Postać jej przybliżyła mi bardziej temat handlu ludźmi i pomogła zrozumieć, że jest to problem bardzo bliski, który dotyka wszystkich. Koniecznie jest aby we współczesnym świecie przybliżać ten temat ludziom poprzez organizowanie czuwań i kampanii przeciwko handlowi ludźmi.” Magda

W czasie tych dni zapraszaliśmy Św. Bakhitę do wędrowania razem z nami, do przemierzania naszych ludzkich dróg. Przyzywaliśmy obecności tej, która jest patronką wszystkich współczesnych niewolników i każdego z nas, albowiem, każdy człowiek ma ranę do uzdrowienia, wstyd do przytulenia, godność do odkupienia, biedę, która woła o miłosierdzie. Prosimy Cię PANIE razem ze Św. Bakhitą, daj nam mądrość i siłę, aby być blisko tych wszystkich, których ciała, serce i duch zostały zranione, aby każdy człowiek doświadczał Twojej troski i czułej Miłości. Nich każdy z nas nabierze odwagi by czuć się odpowiedzialnym jeden za drugiego.

s. Zofia Mazur fmm, s. Elżbieta Dąbrowska fmm, p. Magdalena Guz
p. Krzysztof Hudzik, s. Bożena Noga fmm


      

      

      

      

      

      

      

     

     

    POINFORMUJ O NAS! 

Pomóż promować naszą stronę internetową i nasze dzieło. Wklej nasze logo lub banner na swoją stronę. Bóg zapłać!         -- KLIKNIJ TUTAJ  --

Numer naszego konta bankowego

58 1240 6292 1111 0011 0120 0591


 Zobacz mapę strony


Znajdź nas także:     

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) używane w celach statystycznych oraz by ułatwić korzystanie z serwisu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
- Polityka prywatności na naszej stronie -