Wiadomości

Wędrówka św. Bakhity w naszych wspólnotach

 

Nasze życie jest wędrówką, drogą, która prowadzi nas na ostatecznego i pełnego spotkanie z Tym, Który pierwszy nas umiłował i zaprosił w te niesamowitą podróż. Papież Franciszek mówi, że „Świeci są ludźmi, którzy zanim osiągnęli chwałę nieba, wyruszyli w drogę wiodąc normalne życie, z radościami i smutkami, trudami i nadziejami. Co zmieniło ich życie? Kiedy poznali miłość Boga, poszli za Nim całym sercem, bezwarunkowo i bez obłudy. Ofiarowali swoje życie w służbie innym, znosili cierpienia i przeciwności bez nienawiści i odpowiedzieli dobrem na zło, upowszechniając radość i pokój.”

Wędrówka Relikwii Św. Bakhity w naszych wspólnotach jest również podróżą Świętej od jednej do drugiej wspólnoty dając nam możliwość odnowienia naszego zaufania do BOGA i jeszcze większego otwarcia się na MIŁOWANIE „tu i teraz” w naszej rzeczywistości, tych, których BÓG stawia na naszej codziennej drodze. Posłuchajmy kilku świadectw z naszych wspólnot.


Wspólnota z Radomia

W dniach 16-28.02.2019 w naszej wspólnocie przyjmowałyśmy relikwie św. Bakhity. Do wspólnej modlitwy zaprosiłyśmy naszych przyjaciół fmm, Oratorium Rodzin, dzieci ze świetlicy Radość. s. Ewa Kukiełka poprowadziła spotkania na temat współczesnych form niewolnictwa a s. Bogumiła Stręga przygotowała nabożeństwo ku czci św. Bakhity modląc się za współczesnych niewolników.

W imieniu wspólnoty S. Ewa Kukiełka, fmm

     

     

     


Święta Józefina Bakhita zawitała do Łęcznej

W dniach od 4-24 marca 2019r. przebywały w naszej wspólnocie relikwie św. Józefiny Bakhity . Przybyły do nas przez Lublin z Radomia. Łęczna stała się kolejnym przystankiem w podróży po wspólnotach naszej Prowincji. Bardzo pragnęłyśmy, by obecność Świętej przyczyniła się do uwrażliwienia naszego środowiska, nie tylko parafialnego, na problem handlu ludźmi. Dlatego przygotowałyśmy św. Bakhicie „małe tournée” po okolicznych parafiach. To, że przybyła do nas tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu odebrałyśmy jako zaproszenie do podjęcia postanowienia, by każdego dnia modlić się za Jej wstawiennictwem za ofiary handlu.

I stacja – kaplica siostrzana

Jako wspólnota trwałyśmy na modlitwie przy relikwiach Świętej. Czasami modlili się tu nasi kapłani i inne osoby, które nawiedzały kaplicę. Jednego dnia zaprosiłyśmy także młodzież z parafialnej grupy Pole Miłosierdzia, której towarzyszę, a która regularnie angażuje się w kampanie przeciwko handlowi ludźmi, na czuwanie modlitewne ze św. Bakhitą. Tutaj, w naszej kaplicy, było też modlitewne spotkanie dla naszych Przyjaciół poprzedzone prezentacją na temat handlu, poparte filmikami ze świadectwami ofiar.

II stacja – Kościół parafialny św. Barbary

17 marca, w niedzielę, relikwie św. Bakhity zostały przeniesione do kościoła parafialnego. Po każdej Mszy św. mówiłyśmy króciutko o Sieci BAKHITA i o idei peregrynacji relikwii i zapraszałyśmy na poniedziałkowe wieczorne nabożeństwo. Już w niedzielę wiele ludzi modliło się przy relikwiach, zabierało obrazki z modlitwą i ulotki o nocnej modlitwie w pierwsze soboty miesiąca. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej miało miejsce nabożeństwo, które rozpoczęło się od zapoznania obecnych z życiem św. Józefiny, przypomnieniem jej niełatwych losów, doświadczenia niewoli, a przez to wielorakiego cierpienia. To pomagało lepiej zrozumieć, dlaczego jest ona szczególną patronką osób, ofiar handlu. Po tym wstępie rozpoczęła się modlitwa. Był to różaniec, podczas którego skorzystałyśmy z materiałów przygotowanych przez Sieć BAKHITA – Różaniec piaskiem malowany. Nasze spotkanie kończyła modlitwa przez wstawiennictwo św. Józefiny i ucałowanie Jej relikwii. Choć w naszej parafii już sporo ludzi modli się w pierwsze soboty zamieniając noc w moc miłosierdzia, zachęciłyśmy raz jeszcze do pamiętania o tej szczególnej modlitwie, uczynku miłosierdzia względem tych, którzy doświadczają różnych form niewoli.

     

A ponieważ nie chciałyśmy Bakhity zatrzymać tylko dla siebie, były kolejne miejsca gdzie się udała

III stacja - Sanktuarium M.B. Szkaplerznej w Kijanach

IV stacja - Parafia św. Marii Magdaleny w Łęcznej

V stacja - Parafia św. Anny w Lubartowie.

W każdym z tych miejsc scenariusz spotkań był podobny. Była to modlitwa w oparciu o Różaniec piaskiem malowany, poprzedzona krótką historią życia św. Józefiny Bakhity. Potem modlitwa przez wstawiennictwo Świętej, ucałowanie relikwii i zaproszenie do włączenia się w nocną modlitwę. Rozdawałyśmy też obrazki i ulotki. Były też rozmowy z ludźmi, którzy mieli różne pytania.

Ufamy, że ten czas, gdy była z nami święta Józefina przyczynił się do pogłębienia świadomości naszej i tych, z którymi się spotykamy, czym jest handel ludźmi i jak możemy pomóc.

W imieniu wspólnoty z Łęcznej Elżbieta Łutnik


Wspólnota z Kietrza - Spotkanie ze św. Bakhitą

W dniach od 25 marca do 6 kwietnia gościłyśmy w naszej wspólnocie relikwie Św. Józefiny Bakhity. Wpisały się one w przeżywanie kończącego się już okresu Wielkiego Postu. To był taki błogosławiony czas tak dla naszej wspólnoty jak i dla tych, którzy uczęszczają do naszego kościoła. Relikwie Św. Bakhity wraz z jej wizerunkiem zostały umieszczone w naszym kościele centralnie, przed ołtarzem. S. Janina Siedlecka zrobiła stosowną skromną dekorację.

Każdego dnia przy Nieszporach odmawiałyśmy wspólnie modlitwę za ofiary handlu ludźmi i o zaprzestanie wszelkich form niewolnictwa we współczesnym świecie.

W piątek 29 marca s. Małgorzata Korniluk prowadziła w naszym kościele Drogę Krzyżową człowieka sprzedanego. Wcześniej w kilku słowach nawiązała do relikwii św. Bakhity, będącej patronką ofiar handlu ludźmi. Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej nawiązywały do konkretnych historii osób będących ofiarami handlu ludźmi. Przygotowane przez siostrę rozważania były bardzo przejmujące.

W niedzielę 31 marca podczas Mszy św. s. Elżbieta Grzelińska przybliżyła wszystkim obecnym w kościele postać Św. Bakhity. W ciekawy sposób przedstawiła jej życie pełne cierpienia opierając się na tekstach pisanych przez samą Bakhitę. Powiedziała też o możliwości oddania czci relikwiom Świętej bezpośrednio po Eucharystii. Uczestnicy bardzo licznie odpowiedzieli na to zaproszenie.

W niedzielne popołudnie podczas nabożeństwa Gorzkich Żali s. Elzbieta Chmiel mówiła o najbardziej charakterystycznych formach współczesnego niewolnictwa w Europie. To był rodzaj dzielenia się wypływający z jej osobistego doświadczenia pracy w Solwodi w Niemczech. W swoim dzieleniu posłużyła się przykładami wziętymi z życia. Mówiła też o różnych organizacjach niosących pomoc ofiarom tego haniebnego procederu. Wybrzmiała tu również zachęta do tego byśmy wszyscy, każdy na miarę swoich możliwości, odpowiadali na sytuacje niewolnictwa we współczesnym świecie. Dzielenie siostry zostało zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia, podczas której polecaliśmy Bogu wszystkie ofiary handlu ludźmi.

Z kolei 3 kwietnia s. Marzena Ambroziewicz spotkała się w naszym kościele z grupą Nowej Ewangelizacji istniejącej przy naszej parafii. Było to modlitewne spotkanie wokół relikwii Św. Bakhity. Siostra przybliżyła uczestnikom postać i przesłanie Św. Bakhity dla współczesnego świata, w którym istnieje tak wiele form niewolnictwa. W modlitwie różańcowej powierzali Panu ofiary współczesnego niewolnictwa.

W sobotę 6 kwietnia odbyło się w naszym kościele spotkanie sióstr zakonnych diecezji opolskiej. Po uroczystej Mszy św. była możliwość oddania czci relikwiom Św. Bakhity. Był to jednocześnie dzień, w którym relikwie Świętej przekazałyśmy wspólnocie naszych sióstr z Kadłuba.

Dziękujemy Panu za ten czas „spotkania ze Św. Bakhitą” i za wstawiennictwem Świętej prosimy Go, aby dotykał naszych serc i sprawiał byśmy były wrażliwe na ludzką krzywdę we współczesnym świecie.

Wspólnota z Kietrza

 

Wspólnota ze Szczercowa

Relikwie św. Bakhity gościliśmy w naszej wspólnocie i parafii od 15 do 30 kwietnia. Był to czas szczególny, przejścia wraz z Panem Jego drogi paschalnej i doświadczenie Jego Zmartwychwstania. Życie św. Bakhity tak mocno wpisuje się w to doświadczenie.

W niedzielę Miłosierdzia relikwie przeniosłyśmy do Kościoła parafialnego, aby wraz z całą parafią uwielbiać Boga z tą świętą, której Pan tak bardzo okazał swoją miłość, która w swym życiu stała się apostołką pokoju, ufności i zawierzenia Bogu. Wokół siebie rozsiewała dobro i miłość tym, którzy jej potrzebowali. W tym dniu modliliśmy się za Syrię, za kraj dzisiaj doświadczony wojną i przemocą i za wstawiennictwem św. Bakhity dobremu Bogu zawierzaliśmy wszystkich udręczonych, cierpiących i prześladowanych. Na koniec wszyscy ucałowaliśmy relikwie świętej. Wielu naszych parafian indywidualnie podchodziło do św. Bakhity modląc się i zawierzając jej swoje życie i życie bliskich.

Św. Bakhita towarzyszyła również dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii Świętej, modliliśmy się wspólnie dziękując za rodziny, prosząc za wstawiennictwem św. Bakhity za dzieci całego świata by miały tę łaskę poznania i przyjęcia Jezusa do swego serca.

Św. Bakhitę pożegnałyśmy w ostatni wieczór wraz z naszymi Przyjaciółmi FMM przeżywając krótkie nabożeństwo w naszej kaplicy. Niech św. Bakhita, patronka współczesnych niewolników, człowiek całkowitego zawierzenia się Bogu wstawia się za nami.

Siostry z Szczercowa

     

 

Świadectwo Pani Joanny z grupy Przyjaciół FMM

Pragnę opowiedzieć o moim spotkaniu ze św. Bakhitą i co dla mnie uczyniła. Gościła u nas w Szczercowie w Wielkim Tygodniu i w czasie Świąt Wielkiej Nocy.

Od ponad miesiąca nie potrafiłam podjąć decyzji co do podjęcia kolejnej zaproponowanej mi pracy. Braki wśród pielęgniarek umożliwiają zatrudnienia na umowy zlecenie w różnych miejscach. Liczba godzin pracy w miesiącu wynosiłaby około trzysta. Ale potrzeby i możliwość dorobienia wydawały się na tyle ważne, że wydawało mi się, że mogę podjąć tę pracę. Właściwie po Świętach Wielkanocnych miałam dać odpowiedź. Coś jednak nie dawało mi spokoju. Kiedy w Poniedziałek Wielkanocny po nabożeństwie i modlitwie do Sw. Bakhity wróciłam do domu miałam w sobie dziwną radość. Poszłam w tym dniu na dyżur nocny, który był niezwykle wyczerpujący, i w środku nocy uświadomiłam sobie, że już wiem. ! Że podjęcie tej dodatkowej pracy byłoby formą niewolnictwa, pozbawieniem się radości życia dla zdobywania pieniędzy, pod presją przełożonych i ich licznymi formami manipulacji i obietnic. Rano bez lęku zadzwoniłam do osoby koordynującej i poinformowałam o swojej decyzji ,bez zbędnego tłumaczenia. Jestem przekonana, że spotkanie ze Św. Bakhitą pozwoliło mi spojrzeć na swoje życie z godnością i uwierzyć w swoją wartość niezależnie od ilości przepracowanych godzin i zarobionych pieniędzy. Tak właśnie Jezus przychodzi z miłością.

Dziękuję Siostrom w Szczercowie za możliwość uczestniczenia w codziennej Adoracji, we wspólnym śpiewaniu nieszporów, w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach. Na wzór Założycielki siostry pokazują nam świeckim kobietom, w sposób życzliwy i mądry, na źródło godności i świętości, na Jezusa. Maria od Męki Pańskiej zajmując się formacją kobiet , współpracowała ze szwajcarskim socjologiem Gaspardem Decurtins. Jej pragnieniem było, by każda kobieta mogła odkryć swoje powołanie w świecie. Zadziwiające, że tak bardzo mocno stąpała po ziemi ofiarując swoje życie Jezusowi.

Pisząc ten list ogarniam przyjaźnią każdą siostrę, którą mam w pamięci i zapewniam o modlitwie. Jednocześnie proszę Naszego Pana Jezusa Chrystusa, by pozwalał być mi użyteczną i dobrą w każdym spotkaniu, z każdym człowiekiem.

Asia ze Szczercowa


Przykład Świętej Bakhity ukazuje nam jak we wszystkich trudach i cierpieniach, przez które przeszła, nie zamknęła się w zgorzknieniu i beznadziei. Przeciwnie, stała się wrażliwa i współczująca wobec ludzkiej biedy. Swoim świadectwem zachęca nas do całkowitego zaufania BOGU i swoimi laskami pomaga nam OFIAROWAĆ NASZE CODZIENNE ŻYCIE ZA ZBAWIENIE ŚWIATA I KOŚCIOŁA.

s. Bożena Noga fmm

    POINFORMUJ O NAS! 

Pomóż promować naszą stronę internetową i nasze dzieło. Wklej nasze logo lub banner na swoją stronę. Bóg zapłać!         -- KLIKNIJ TUTAJ  --

Numer naszego konta bankowego

58 1240 6292 1111 0011 0120 0591


 Zobacz mapę strony


Znajdź nas także:     

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) używane w celach statystycznych oraz by ułatwić korzystanie z serwisu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
- Polityka prywatności na naszej stronie -